MOT organisation

Stiftelsen MOT Norge er non-profit og uavhengig både religiøst og politisk. Organisasjonen er fundamentet for å virkeliggjøre MOT i Norge. MOT Norges viktigste ansvar er finansiering, vekst og gjennomføring og implementering av MOT-konseptet på skoler og i kommuner.

MOT Norge er en selvstendig organisasjon med partnerskapsavtale med MOT Foundation.

MOT Norges toppledelse: styreleder, styret, daglig leder og leder kjerneaktivitet.